Tlaku EU na zavedení kvót pro muslimské uprchlíky je třeba i nadále čelit


Tlaku EU na zavedení kvót pro muslimské uprchlíky je třeba i nadále čelit

Richard Dolejš odpovídá Parlamentním listům

13. 5. 2015 - Ministryně zahraničí EU F. Heiningerová na schůzi Rady bezpečnosti OSN řekla, že EU v rámci své bezpečnostní operace nepočítá s odesíláním imigrantů zpět do Afriky: "Žádný uprchlík ani přistěhovalec, který bude zjištěn na moři, nebude proti své vůli poslán zpátky." Zvláštní zástupce OSN pro mezinárodní migraci P. Sutherland poté ocenil plán EU na kvóty pro imigranty. Jaké je Vaše stanovisko?

Mám pocit, že administrativa EU ztratila pud sebezáchovy a vede naši kulturu k sebedestrukci. Imigrace z islámských zemí není totiž pouze problémem sociálním, ekonomickým a náboženským, ale hlavně bezpečnostním. Nevěřím tomu, že jsou evropské a naše bezpečnostní složky na jakoukoliv plošnou vlnu přijímání islámských uprchlíků připraveny. To se týká především rizika infiltrace islámských náboženských fundamentalistických skupin a mezi imigranty, což může zapříčinit další vlny terorismu v Evropě. Náš stát byl doposud z tohoto hlediska relativně klidovou zónou. Díky kvótám pro přijímání uprchlíků může tento stav rychle skončit. Proto masové otevření se islámským uprchlíkům ze strany EU a ČR považuji za čirý bezpečnostní hazard.

Otázkou je, co tuto vlnu imigrace vyvolalo. Je zřejmě důsledkem posílení vlivu islámských fundamentalistů ve významných muslimských zemích. Padli diktátoři a následoval chaos, což vyvolalo například vznik tzv. Islámského státu. Proto si myslím, že problém imigrantů z těchto zemí nemůže izolovaně řešit pouze EU nařízenými kvótami, ale je třeba také zapojit USA. Ty do dění v tomto sektoru aktivně politicky zasahují. Administrativa USA však přijímání uprchlíků z tohoto válkou postiženého území evidentně neplánuje. Mám pocit, že EU se v tomto ohledu opět ocitá v roli užitečného idiota. ČR by měla kvóty pro uprchlíky i nadále odmítat. Stejně jako USA.

Proto před masovým přijímáním uprchlíků osobně upřednostňuji humanitární pomoc přímo v postižených zemích. Navíc je nutné posílit ochranu státních hranic dotčených zemí EU.

V tomto směru by se země EU měly solidarizovat a na ochranu hranic přispět z národních rozpočtů. Svým dílem jako EU by se měla na finančním zajištění podílet také administrativa USA, protože jsou lídrem politických a vojenských procesů v krizových muslimských oblastech.

Richard Dolejš

pro parlamentnilisty.cz

Zde zadejte