EU musí uprchlické vlně v zájmu naší civilizace efektivně čelit


EU musí uprchlické vlně v zájmu naší civilizace efektivně čelit

9.6.2015 – Podle názoru bývalého premiéra P. Nečase je v souvislosti se současným přílivem imigrantů do EU legitimní otázka, zda je schengenský systém udržitelný a bývalý premiér by neviděl nic špatného na obnovení hraničních kontrol.

Měli by tedy být kvůli bezpečnosti například obnoveny hraniční kontroly, které by zabránily nežádoucí imigraci? Osobně jsem toho názoru, že EU by především měla do řešení tohoto problému jednoznačně vtáhnout USA, které nesou za pohyby v islámském světě svůj díl spoluodpovědnosti. Především podporou tzv. Arabského demokratizačního jara, které ve svém důsledku oslabilo diktátory, ale na druhou stranu posílilo islámské fundamentalisty a je tudíž hlavní příčinou současných problémů. Bez aktivního zapojení USA nemá EU šanci situaci důsledně řešit.

Pokud by administrativa EU nebyla schopna efektivně a v zájmu současných evropských občanů čelit živelnému a masovému přísunu muslimských a afrických imigrantů, tak je zcela legitimní debatovat nad otázkou dalšího směřování a fungování EU. Jednotlivé státy musí mít z pudu sebezáchovy adekvátní mechanismy na ochranu svého teritoria, pokud v tomto směru selhává byrokracie EU. To se samozřejmě týká i budoucnosti schengenského prostoru. Zatím bych však tuto hodnotu nezpochybňoval.

Je třeba hledat jiné cesty. Věřím, že zvítězí zdravý rozum a EU se začne adekvátně uprchlické vlně bránit. A to především ochranou hranic postižených přímořských evropských zemí a bojem s organizovanými zločineckými skupinami, které stojí za koordinací uprchlické mašinérie. Dalším krokem je humanitární pomoc uprchlíkům přímo v jejich zemi. Pokud EU bude v tomto směru dál impotentní a nečinná, tak naši civilizaci z bezpečnostního, sociálního a kulturního hlediska čekají velké problémy. Budeme bojovat o zachování samotné podstaty demokratických hodnot společnosti a židovsko – křesťanského kulturního prostoru. Hrozí destrukce evropské části euroatlantické civilizace a jejích humanitních a demokratických hodnot. Hrozí nárůst extremismu, terorismu a sociálních nepokojů. To je výzva, které musíme čelit. Solidarita s muslimskými uprchlíky má své meze a velká rizika.

 

Richard Dolejš

poslanec

místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost

Zde zadejte