Migrační vlnu je třeba zastavit


Migrační vlnu je třeba zastavit

17. 6. 2015 - Evropské státy nejsou a ani nemohou být připraveny na masivní přísun imigrantů z islámských a afrických států. Premiér Sobotka řekl, že Evropa není schopna se vyrovnat s takovým proudem uprchlíků a pokud ten bude v příštích měsících pokračovat, může to vést ke zhroucení evropských sociálních systémů. Podle mého názoru se rizika týkají nejen oblasti sociální a ekonomické, ale především oblasti bezpečnostní a kulturní. Přímořské státy EU již nyní nezvládají přísun těchto uprchlíků a to jsme pouze na začátku celého migračního procesu.

Pokud byrokraté z EU ve spolupráci s administrativou USA efektivně nezasáhnou a uprchlickou vlnu nezastaví, tak vedle zhroucení evropského sociálního modelu hrozí bezpečnostní kolaps téměř v celé Evropě. To se netýká pouze nárůstu zvýšeného rizika teroristických útoků, ale razantního nárůstu extremismu a obecné kriminality. Evropské národní státy z pudu sebezáchovy budou chtít bránit své hranice, a proto hrozí zhroucení schengenského prostoru. Kvóty prosazované byrokracií EU nic nevyřeší, jen problém prohloubí a budou pobídkou pro ekonomické africké a islámské imigranty. Kvóty znamenají sebedestrukci naší kultury a evropské části západní civilizace.

Cestou je posílení ostrahy vnějších hranic EU v migrací postižených evropských státech a vracení lodí s uprchlíky zpět do domovských států. Současně s tím je třeba poskytnout humanitární pomoc přímo v krizových islámských a afrických státech. Na financování a přímé pomoci se musí v zájmu solidarity aktivně podílet všechny státy EU, ale také USA, které mají díky svým aktivitám v islámském světě lví podíl na současné kritické situaci. Stačí připomenout aktivity USA okolo tzv. Arabského jara či některé vojenské a zpravodajské operace. Díky tomu došlo k omezení vlivu a pádu diktátorů a to ve prospěch islámských náboženských fundamentalistických skupin. To vyvolalo současnou destabilizaci a spustilo migrační vlnu. Proto administrativa USA má morální povinnost nést část nákladů za řešení současného stavu. Bez úzké spolupráce všech euroatlantických struktur nelze krizi s extrémní migrační vlnou z islámských a afrických zemí efektivně řešit.

To se týká také spolupráce zpravodajských a bezpečnostních složek v boji proti evropským a arabským skupinám organizovaného zločinu a gangům pašeráků. Ty ve skutečnosti dodávají plavidla a řídí celý proces s uprchlickou vlnou. Jedná se o velký byznys. Rozprášením této mafie může být výrazným způsobem zasazena rána řízenému procesu současné vlny migrace.

 

Richard Dolejš

místopředseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR

Zde zadejte