Poslanec Richard Dolejš (ČSSD): Jednoznačně podporuji iniciativu starostů proti výstavbě přehrady na Berounce


Poslanec Richard Dolejš (ČSSD): Jednoznačně podporuji iniciativu starostů proti výstavbě přehrady na Berounce Negativní ohlasy veřejnosti a místních samospráv vyvolala studie proveditelnosti vybudování suché nádrže na Berounce v oblasti Křivoklátska s názvem "Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže", která byla zpracována Povodím Vltavy. Proti tomuto projektu vydalo společné nesouhlasné stanovisko 25 obcí a pod petici "Ne Vodnímu dílu Křivoklát!" se za necelé čtyři týdny podařilo podařilo nasbírat podpisy více než 5000 osob. Zásadně proti záměru na výstavbu podobně megalomanského vodního díla na Berounce je dlouhodobě poslanec Richard Dolejš (ČSSD), který toto řešení protipovodňové ochrany od počátku odmítá kvůli jeho devastujícím ekonomickým a ekologický dopadům. "Vítám v této souvislosti nesouhlasné stanovisko starostů desítek dotčených obcí ze Středočeského i Plzeňského kraje. V jejich iniciativě a úsilí na zvrácení realizace tohoto záměru mají moji jednoznačnou podporu," uvedl poslanec Richard Dolejš (ČSSD). Podle poslance Richarda Dolejše (ČSSD) se v této souvislosti připravuje společné jednání za účasti hejtmana Středočeského Miloše Petery (ČSSD), poslance a místopředsedy Výboru pro životní prostředí Václava Zemka (ČSSD), odborníků na danou problematiku, zástupců státních institucí, představitelů obcí a všech dalších dotčených subjektů. "Jsem rád, že po pracovním jednání s hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou a náměstkem hejtmana pro životní prostředí Markem Semerádem máme na věc shodný negativní pohled. Vidím jednoznačnou vůli kraje vyvinout tlak na zamezení realizace tohoto megalomanského záměru Povodí Vltavy a k hledání k přírodě citlivějšího a vhodnějšího řešení," informoval poslanec Richard Dolejš (ČSSD). Předpokládaným výsledkem plánovaného jednání by mělo být především vyjasnění si pozic a nalezení shody v této otázce, při zohlednění všech relevantních zájmů. "Jsem optimista a věřím, že megalomanskému projektu společnými silami zabráníme a realizován nebude. Je pro mě i lidsky nepřijatelné, aby jeho výstavbou došlo k devastaci panenské přírody v krajině spojované se jménem Oty Pavla a jednoho z nejkrásnějších míst ve Středočeském kraji " uzavřel poslanec Richard Dolejš (ČSSD).

Zde zadejte